Maliye Anlaşmalı Matbaa Nedir ?

Maliye anlaşmalı matbaa müşterisine her zaman güven veren ve kaliteli hizmet sunduğu anlamına gelir. Birçok resmi evrağı basma yetkisine sahip olan matbaaların, anlaşma öncesi denetleme kurulundan gerekli onayı almaları gerekmektedir.

Maliyeler, kendilerine başvuruda bulunan matbaaları denetlemek üzere matbaaya yönelir. Gerekli makine ve araçların matbaa da bulunup bulunmadığını gözlemler ve raporlar. Resmi evrakların basımını gerçekleştirmesi için tüm malzemelerin tamam olmasını inceler. Matbaa sahibinin özgeçmişinin temiz olması, Sgk borçlarının bulunmaması ve yeterli araç gerecin bulunması ile anlaşma belgesi düzenlenir. Düzenlenen belge ile matbaa artık maliye anlaşmalı olacaktır ve gerekli tüm matbu evraklarının basımını gerçekleştirebilecektir.

Sadece bulunduğu il ve ilçelere resmi evrak basımı gerçekleştirebilen matbaalardır. Ancak anlaşması bulunmayan matbaalar resmi evrak basımı yapamaz, bu yasal olarak yasaktır ve cezalandırılır.

Fatura baskısı yetkisine sahip olan matbaalar, kendilerine iletilen faturaları numaralandırır ve gerekli damgayı basarak müşteriye teslim edebilir.

Maliye Anlaşmalı Matbaa’nın Basım Gerçekleştirdiği Evraklar

Gerçekleşen anlaşma ile birlikte matbaaya verilen yetkiler ile düzenleyebileceği ve bastırabileceği evraklar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre bu evrakları basabilir ve gerekli damga kullanma yetkisine sahip olurlar.

 • Fatura
 • İrsaliye
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Sevk İrsaliyesi
 • Yolcu Taşıma Fişi
 • Ambar Tesellüm Fişi
 • Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgesi
 • Adisyon
 • Otopark Bileti
 • Müşteri Listesi
 • Döviz Alım Belgesi
 • Döviz Satım Belgesi
 • Perakende Satış Fişi
 • Reçete
 • Gider Pusulası
 • Yolcu Listesi
 • Müstahsil Makbuzu
 • Sigorta Komisyon Belgesi
 • Fatura
 • Çek
 • Senet
 • Sözleşme

Comments are closed.